Välj en sida

Så här går det till

Så här går det till

Vår mordgåta är en lättsam middagsaktivitet som alla kan vara med på och det är fokus på en rolig middag mer är bara massa klurigheter som ska lösas. Som i alla mordgåtor gäller det att lista ut vem den skyldige till mordet är. För att lista ut vem mördaren är kommer det finnas massa spännande bevismaterial och saker som kommer spelas upp under kvällen. Det kan vara din bordsgranne eller kanske DU.

Vi startar med en introduktion där vi förklarar bakgrunden, vad mordmysteriet går ut på, vad som förväntas och hela upplägget. Sedan får alla deltagare sina roller/karaktärer och mordmysteriet börjar. Alla deltar i mordmysteriet och agerar på den nivå man själv är bekväm i. Man behöver inte vara någon skådespelare för att vara med utan man kan läsa sig till alla ledtrådar.

Sedan brukar vi äta förrätten och därefter fortsätter alla deltagare med sina uppdrag de fått i sina kuvert. Alla har massa olika saker som ska uträttas. Sedan har varje deltagare sin unika information som man ska byta mot annan information. Ju mer information man får desto närmare mördaren kommer man. Under middagen får deltagarna nya ledtrådar. Det kan vara att de får kuvert med ny hemlig information eller också är det någon i gruppen som ställer sig upp och läser upp nya ledtrådar.

Kvällen avslutas med dessert eller kaffe. All information knyts samman och leder förhoppningsvis till att mördaren avslöjas. Priser delas ut för bl a ”Bästa lösning”, Mest pengar” och ”Bästa karaktär”.

Upplägg och ungefärligt tidsschema för Mordgåta

Här kommer ett ungefärligt tidschema för Mordmysterium. Detta får tas med en nypa salt då det kan skilja jättemycket mellan olika grupper och tid för servering och avdukning:

18.00 Starttid, introduktion. Vi kör lite skådespeleri och förklarar bakgrunden till Mordet.
18.45 Förrätt serveras. Därefter minglar man och letar ledtrådar och utför uppdrag.
19.30 Huvudrätt (30 minuter efter förrätten avdukats)
20.30 Dessert (40 minuter efter huvudrätten avdukats)
21.00-21.30 Slut

Med starttid/introduktion menar vi att gruppen är sittande och instruktören börjar tala.

Beroende på först och främst antalet deltagare, men även gruppens engagemang, kan serveringstiderna variera. Mordmysteriet består av ett visst antal moment som ska genomföras, däremot är det flexibelt och instruktören kan ändra om i det beroende på omständigheterna. Vi försöker alltid komma överens med serveringen för att kunna hålla ett så bra schema som möjligt.
Vi kan genomföra det på 2,5 timmar som kortast om ni har ont om tid.

Vill man ha andra varianter av middagar såsom buffé, julbord eller annat antal rätter går detta utmärkt. Våra professionella instruktörer ser till att alla hänger med i upplägget.

Vår mordgåta är en lättsam middagsaktivitet som alla kan vara med på och det är fokus på en rolig middag mer är bara massa klurigheter som ska lösas. Som i alla mordgåtor gäller det att lista ut vem den skyldiga till mordet är. För att lista ut vem mördaren är kommer det finnas massa spännande bevismaterial och saker som kommer spelas upp under kvällen. Det kan vara din bordsgranne eller kanske DU.

Vi startar med en introduktion där vi förklarar bakgrunden, vad mordmysteriet går ut på, vad som förväntas och hela upplägget. Sedan får alla deltagare sina roller/karaktärer och mordmysteriet börjar. Alla deltar i mordmysteriet och agerar på den nivå man själv är bekväm i. Man behöver inte vara någon skådespelare för att vara med utan man kan läsa sig till alla ledtrådar.

Sedan brukar vi äta förrätten och därefter fortsätter alla deltagare med sina uppdrag de fått i sina kuvert. Alla har massa olika saker som ska uträttas. Sedan har varje deltagare sin unika information som man ska byta mot annan information. Ju mer information man får desto närmare mördaren kommer man. Under middagen får deltagarna nya ledtrådar. Det kan vara att de får kuvert med ny hemlig information eller också är det någon i gruppen som ställer sig upp och läser upp nya ledtrådar.

Kvällen avslutas med dessert eller kaffe. All information knyts samman och leder förhoppningsvis till att mördaren avslöjas. Priser delas ut för bl a ”Bästa lösning”, Mest pengar” och ”Bästa karaktär”.

Upplägg och ungefärligt tidsschema för Mordgåta

Här kommer ett ungefärligt tidschema för Mordmysterium. Detta får tas med en nypa salt då det kan skilja jättemycket mellan olika grupper och tid för servering och avdukning:

18.00 Starttid, introduktion. Vi kör lite skådespeleri och förklarar bakgrunden till Mordet.
18.45 Förrätt serveras. Därefter minglar man och letar ledtrådar och utför uppdrag.
19.30 Huvudrätt (30 minuter efter förrätten avdukats)
20.30 Dessert (40 minuter efter huvudrätten avdukats)
21.00-21.30 Slut

Med starttid/introduktion menar vi att gruppen är sittande och instruktören börjar tala.

Beroende på först och främst antalet deltagare, men även gruppens engagemang, kan serveringstiderna variera. Mordmysteriet består av ett visst antal moment som ska genomföras, däremot är det flexibelt och instruktören kan ändra om i det beroende på omständigheterna. Vi försöker alltid komma överens med serveringen för att kunna hålla ett så bra schema som möjligt.
Vi kan genomföra det på 2,5 timmar som kortast om ni har ont om tid.

Vill man ha andra varianter av middagar såsom buffé, julbord eller annat antal rätter går detta utmärkt. Våra professionella instruktörer ser till att alla hänger med i upplägget.